Online Mentor forløbet er baseret på min model Leadership Mindset. Den gennemgår de fire vigtigste faser i rollen som nyudnævnt leder og sikrer, at din nye stilling bliver en succes for virksomheden, dine medarbejdere og ikke mindst dig selv.

Forløbet indeholder følgende seks moduler:

Her følger en beskrivelse de emner vi arbejder med på hvert modul

 • Beskrivelse af forløbet

 • Afstemning af forventninger til samarbejdet

 • Praktiske informationer

Der er behov for et skift i dine færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier i det øjeblik, du træder ind i rollen som leder

 • Aftalen med din leder

 • Rammen for din nye rolle

 • Det vigtigste i dit nye job

 • Dine nye opgaver

En øget selvbevidsthed om dig selv som person, dine styrker & sårbarheder, samt hvad det er, som motiverer dig, giver dig en klarhed og styrke som leder.

 • Opgaver som øger kendskabet til dig selv

 • Arbejde med Typologier

 • Det som motiverer dig

 • Hvad irriterer dig – arbejde med dine skygger

Tidligere er du blevet målt på dine indsatser. Nu fokuserer vi på dine medarbejdere og det, at skabe de bedste resultater sammen med dem. Simpelthen ved at sætte deres potentiale bedre i spil.

 • Fokus på dine medarbejdere

 • Din evne til at være tilstede

 • Din interesse og nysgerrighed for dine medarbejdere

Din plan for dit lederskab er vigtig. Hvilken leder vil du være? Tydeligheden både opad og nedad i organisationen styrkes ved din klarhed i rollen som leder.

 • Med afsæt i din øgede selvbevidsthed, udarbejder vi en plan for dit fremadrettede lederskab.

 • Din position i mellem din leder og dine medarbejdere.

Dine nye indsigter skal fastholdes og udvikles

 • Status på forløbet

 • Med afsæt i dit nye ståsted, udarbejder vi en plan for din videre udvikling som leder